Investor relations
Press release

2023-01-30 11:45:57

Styrelseordförande Ali Ghafori köper ytterligare 2 857 142 aktier i Game Chest Group AB (publ) via Vasa Capital AB

Report this content

Pressmeddelande - Stockholm 2023-01-30

Ali Alex Ghafori, som sedan Maj 2022 är styrelseordförande i Game Chest Group AB (publ) har via bolagets företrädesemission förvärvat ytterligare 2 857 142 aktier till ett totalt värde av 999 999,70 SEK via företaget Vasa Capital AB.

Ali Alex Ghafori har efter transaktionen 5 714 284 aktier i Game Chest Group AB (publ) via privat ägande och genom bolag.

För ytterligare information vänligen kontakta
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Styrelseordförande Ali Ghafori köper ytterligare 2 857 142 aktier i Game Chest Group AB (publ) via Vasa Capital AB