Investor relations
Press release

2023-01-30 15:55:55

Företrädesemissionen har registrerats hos bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 2 februari 2023

Report this content

Pressmeddelande - Stockholm 2023-01-30

Game Chest Group AB (publ) (”Game Chest Group” eller ”Bolaget”) meddelar att emissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats av Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) är den 2 februari 2023. Utsökningsdagen för BTA är den 6 februari 2023.

Företrädesemissionen ökar sammantaget Bolagets antal aktier med 23 008 315 aktier, från 10 677 168 aktier till 33 685 483 aktier. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 2 300 831,5 SEK, från 1 067 716,8 SEK till 3 368 548,3 SEK. I samband med registreringen av Företrädesemissionen hos Bolagsverket omvandlas BTA till nyemitterade aktier.

För mer information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group AB (publ)
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar Bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på Bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com


read release

Företrädesemissionen har registrerats hos bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 2 februari 2023