Investor relations
Press release

2023-02-27 11:25:16

Krister Elmgren utsedd till ny VD i Game Chest Group

Report this content

Game Chest Groups styrelse har utsett Krister Elmgren till ny verkställande direktör. Krister tillträder tjänsten 27 maj, 2023. Robin Bäcklund kommer fram till tillträdesdagen säkerställa en smidig överlämning. Med start idag, och parallellt med förberedelser inför VD-rollen arbetar Krister med bolagets kommunikation och produktportfölj.

Ali Alex Ghafori, styrelsens ordförande; “Styrelsen är väldigt nöjd att kunna presentera Krister Elmgren som ny VD för Game Chest Group. Under sin tid i styrelsen har Krister varit en stor tillgång med bred kompetens och en handlingskraftig partner för bolaget. Game Chest Group gör sig nu redo för att lyfta till nästa nivå, med tydliga mål. Krister har i sin tidigare roll bevisat att han är en framgångsrik ledare med lång erfarenhet inom Bank och FinTech-industrin. Tidpunkten för överlämningen av ledarskap är i linje med framtidsvisionen för Game Chest Group.”

Krister Elmgren kommenterar: ”Med största ödmjukhet och ännu större ambition ser jag fram emot att leda Game Chest Group vidare till nästa steg. Tillsammans med Styrelsen och mina kollegor har vi ett starkare bolag än någonsin. Nu är tiden inne att förvalta, förädla, och utveckla internationellt starka varumärken.”

Krister Elmgren är en långsiktig investering för bolaget, med erfarenheter från nationella och internationella bank- och försäkringssektorn samt mångårig erfarenhet av att skapa varumärken och koncept. Krister kommer med goda rekommendationer från Graz Sweden, där han lett Nordens Största performance-rapporteringsprojekt med en av Storbankerna.

Krister är en av de 5 största ägaren i bolaget med 2 857 142 aktier och har suttit i styrelsen sedan maj 2022. Styrelsen tackar Robin Bäcklund för hans tid som VD och ser fram emot en smidig övergång.

Robin Bäcklund säger: ”Jag har haft en lång, händelserik och framgångsrik resa med Game Chest Group och är stolt över vad vi åstadkommit sedan 2020. Det är nu dags att lämna över stafettpinnen, och jag vill tacka samtliga medarbetare, aktieägare och styrelsemedlemmar för deras förtroende i mig.”

Denna information är information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Styrelsen
Game Chest Group AB (Publ)
board@gamechestgroup.se


read release

Krister Elmgren utsedd till ny VD i Game Chest Group