Investor relations
Press release

2023-03-13 14:05:00

Game Chest Group publicerar en uppdaterad finansiell kalender

Report this content

Pressmeddelande - 13/03/2023 Stockholm

Uppdaterad finansiell kalender:

Release Datum
Årsredovisning 2022 12 maj 2023
Kvartalsrapport ett 2023 29 maj 2023
Årsstämma 30 maj 2023
Kvartalsrapport två 2023 23 augusti 2023
Kvartalsrapport tre 2023 24 november 2023
Bokslutskommuniké 2023 23 februari 2024


Bolagets finansiella kalender finns även tillgänglig på bolagets webbplats (www.gamechestgroup.com/investor-relations/financial-calendar)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Krister Elmgren
Styrelseledamot
Game Chest Group AB (Publ)
board@gamechestgroup.se


read release

Game Chest Group publicerar en uppdaterad finansiell kalender