Investor relations
Press release

2023-03-15 14:17:21

Videokommuniké: Tillträdande VD Krister Elmgren ger en tillbakablick av styrelsens arbete och en inblick i bolagets nästa steg.

Report this content

Krister Elmgren presenterar visionen och bolagets nästa steg. Krister tillträder som VD, 27 maj, och har tillsammans med styrelsens ordförande Ali Ghafori arbetat under konceptet “Förvaltningsklockan”.

Se videokommunikén här:
https://www.youtube.com/watch?v=s7SC5_fk3Lo

Styrelsens arbete har resulterat i följande:


“Genom att öppna dörren ger vi nu ägarna mer insyn i bolaget och kan tillsammans arbeta mot samma mål. Vi tar lärdom av det förgångna …det är först när marken är bördig man sår frön.”
- Krister Elmgren

Bolagets nästa steg

Genom att, initialt, utöka fokus på Wurm Online kan bolaget öka intäkterna både i sitt starkaste ben och som koncern i helhet. Nästa videokommuniké kommer bli en djupdykning i Wurm Online.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Elmgren
Styrelseledamot
Game Chest Group AB (Publ)
board@gamechestgroup.se


read release

Videokommuniké: Tillträdande VD Krister Elmgren ger en tillbakablick av styrelsens arbete och en inblick i bolagets nästa steg.