Investor relations
Press release

2023-08-23 10:00:00

Delårsrapport 2 - 2023

Report this content
Flerårsöversikt koncernen Q2 2023 Q2 2022 H1 2023 H1 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 1,6 1,5 3,3 3,1 7,2
EBITDA (msek) -0,1 -0,6 -0,5 -1,0 -0,6
Justerat EBITDA (msek)* 0,2 ** ** ** **
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,3 -1,2 -1,1 -2,4 -3,3
Balansomslutning (msek) 7,5 5,2 7,5 5,2 12,2
Soliditet (%) 82,3 16,8 82,3% 16,8% 60,1
Resultat per aktie (sek) -0,01 -0,11 -0,03 -0,21 -0,30
Flerårsöversikt modern Q2 2023 Q2 2022 H1 2023 H1 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 0,7 0,7 1,3 1,0 2,2
EBITDA (msek) 0,2 0,1 -0,1 -0,5 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) 0,1 -0,1 -0,4 -0,7 -6,4
Balansomslutning (msek) 10,5 11,2 10,5 11,2 14,3
Soliditet (%) 89,2 66,5 89,2% 66,5% 67,5
Resultat per aktie (sek) 0,00 -0,01 -0,01 -0,07 -0,58


* Exklusive kostnader i samband med ledningsbyte
** Jämförelsetal för perioden saknas.

Det är med facit i hand vi kan se effekterna av vårt arbete, vi stänger härmed årets andra kvartal och samtidigt mitt första hela kvartal som VD för koncernen.

Under kvartalet genomgick vi förändring i bolagets ledning, där jag tillträdde rollen som VD den 27 maj. Arbetet med att optimera bolagets affärer och minska våra kostnader har ännu inte nått sin kulmen, även om vi, sett till siffrorna, är på god väg.

Som ett led av att förbättra vår produktkännedom tog vi hem förvaltningen av Code Club AB och Wurm Online till Stockholm. För Wurm Online har vi tillsatt en ny ledningsgrupp som rapporterar direkt till Stockholm. Jag har dessutom, personligen, fått många lärdomar om produkten och kulturerna både hos våra medarbetare och communityn i helhet. För att öka spelarantalet har vi lanserat vår nya branding med tillhörande webbplats. Vi uppdaterade webbshopen och utvecklade en helt ny in-game shop, dessa tillsammans har skapat en grund för att öka omsättningen.

Finansiell översikt

Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet 2023 till 1 634 337 SEK (1 534 909 SEK). Game Chest stänger Q2 med ett negativt rörelseresultat om −298 220 SEK (−1 122 744 SEK) som tyngs ner av avskrivningar och goodwill. Koncernens EBITDA under Q2 uppgick till −54 974 SEK (−520 392 SEK).

Justerat EBITDA

Årets andra kvartal tyngdes av kvarstående kostnader för tidigare ledningsroller. Därmed väljer vi att redovisa ett justerat EBITDA för att visa en rättvis bild av var bolaget befinner sig i dagsläget. Nästföljande kvartal är fri från dessa kostnader och med ett justerat EBITDA kan vi uppskatta bolagets reella prestanda. Koncernens justerade EBITDA uppgick under Q2 till 184 823 SEK

Nästa steg

Vi kommer under tredje kvartalet fortsätta koncentrera oss på Wurm Online med optimeringar i grafikmotorn, speldesign och quality of life-uppdateringar. Vi kommer även att utöka och marknadsföra vårt sortiment som säljs för Silvermynt (spelets valuta). Genom att arbeta tillsammans med content creators och expandera användningsområdet för webbsidan kan vi nå fler nya spelare. Med ett nytt content- och marketingteam kommer vi nu även marknadsföra spelet på sociala medier för att utöka kännedomen för spelet.

Jag vill avsluta med att säga att vi ser fram emot årets möjligheter, och betona att vår resa bara har börjat. Upp till bevis, nu kör vi!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Elmgren
Styrelseledamot
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Delårsrapport 2 - 2023