Investor relations
Press release

2023-11-24 15:00:00

Delårsrapport 3 - 2023

Report this content
Flerårsöversikt koncernen Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 1,8 1,7 5,1 4,8 7,2
EBITDA (msek) -0,2 -0,5 -0,7 -1,4 -0,6
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,4 -1,2 -1,6 -3,2 -3,3
Balansomslutning (msek) 7,3 4,3 7,3 4,3 12,2
Soliditet (%) 79,3 -6,6 79,3 -6,6 60,1
Resultat per aktie (sek) -0,01 -0,11 -0,05 -0,33 -0,30
Antal aktier 33,685,483 10,677,168 33,685,483 10,677,168 10,677,168
Flerårsöversikt modern Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 0,6 0,5 2,0 1,5 2,2
EBITDA (msek) 0,0 -0,4 -0,1 -0,7 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,1 -0,4 -0,5 -0,9 -6,4
Balansomslutning (msek) 10,4 11,0 10,4 11,0 14,3
Soliditet (%) 89,0 63,0 89,0 63,0 67,5
Resultat per aktie (sek) 0,00 -0,05 -0,02 -0,12 -0,58
Antal aktier 33,685,483 10,677,168 33,685,483 10,677,168 10,677,168


Årets tredje och mitt andra kvartal som VD för koncernen avslutas. När vi nu börjar runda av året vill jag ta tillfälle att belysa vårt arbete och de åtgärder vi tagit under förvaltningsklockan som presenterades tidigare under året.

Året började med de första stegen av förvaltningsklockan där vi analyserar bolagets finansiella situation, produkter och framtida behov. Det är utifrån denna analys vi agerar och fick snabbt grepp om bolagets kostnader och förståelse för vilka produkter, som i ett första steg, ska prioriteras. Under kvartal tre har vi fortsatt att arbeta enligt denna metod; att med tankesättet om en kostnad inte bidrar till omsättning eller tillväxt ska det kapas. Vi har jobbat både agilt och aktivt med att byta leverantörer, förhandla om avtal och tjänster samt omstrukturerat arbetsstyrkan. Resultatet är att vi, med en betydligt lägre kostnad mot tidigare jämförelsekvartal, inte enbart lyckats bibehålla omsättning utan även ökat tillväxten något.
 
2023 Q3
Totala intäkter (Mkr)    1.8   
Resultat efter finansiella poster (MKr)    -0.4  

2022 Q3
Totala intäkter (Mkr)    1.7   
Resultat efter finansiella poster (MKr)   -1.2


Målsättningen när jag tog över rollen som VD var att initialt jobba proaktivt i en marknad där kapital stramats åt och där branschen och övriga världen går mot tuffare finansiella tider. Med min bakgrund i finansbranschen har vi lärdomar från 2008 och känner att vi tidigt parerat och lyckats skapa ett finansiellt andrum utan att behöva försämra kvalitén på produktutbudet. Det är först nu, med en stabil och mogen grund, där vi har tagit på oss rätt kostnadskostym, som vi kan börja blicka framåt och fokusera på att växa bolaget på redan inslagna men även i nya riktningar.

Avseende Wurm, bolagets främsta produkt och där fokus legat, har vi jobbat med en rad aktiviteter under kvartal tre. Projekt har startats för att optimera spelets grafik och ljussättning samt stora uppdateringar avseende quality of life och speldesign för att göra spelet mer användarvänligt samt minska tröskeln för nya spelare att snabbare komma in i spelet. Dessa projekt avser att testas och lanseras under kvartal fyra. Bolaget har även börjat marknadsföra spelet på sociala medier efter tidigare års uppehåll. Vi har nu ett team på plats för att producera marknadsföringsmaterial och planera community-relaterade events. Vi jobbar aktivt med vår marknadsstrategi och analyserar data från betald marknadsföring för att utkristallisera vilka plattformar som ger bäst konvertering och vilken typ av content som är mest slagkraftig.

Jag vill avsluta med att säga att vi ser fram emot årets möjligheter samt kvartal fyra som, historiskt sett, är bolagets starkaste period.

Jag avslutar, som alltid  Upp till bevis, nu kör vi!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Elmgren
Styrelseledamot
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Delårsrapport 3 - 2023