Investor relations
Press release

2023-12-08 09:30:00

Ökad försäljning och fler spelare för Wurm Online

Report this content

Försäljningen för november månad uppgick till ca. 1.6 msek (ca. 1.5msek 2022), en ökning med ca. 7%. Vi slog därmed tidigare års försäljningsrekord under Black Friday.

Det är glädjande att kunna presentera siffror som avspeglar det arbete vi gjort under året, och även om vi inte nått kulmen av förändringarna kan vi med facit i hand se reella skillnader.

Black Friday

Under Black Friday erbjöd vi premium-abonnemang och spelets valuta “silver” till rabatterade priser. Vi utökade marknadsföringen med mailutskick till registrerade spelare och tillsammans med riktad annonsering via X och TikTok nådde vi ca. 120 000 unika personer, främst i USA där vår största spelarbas finns.

Nästa steg
Det är med en starkare förvaltning och större produktkännedom som vi brutit en nedåtgående trend i spelarantal. Under året har vi sett en ökning i både spelarantal och i försäljningssiffrorna.

Vi ser fortfarande utmaningar med att behålla förstagångsspelaren, samt konverteringen till premium-abonnemang. I början av 2024 lanseras dock flera tyngre speluppdateringar för att förbättra grafik, ljussättning och spelupplevelsen. Med en ny tutorial som bättre förbereder förstagångsspelaren och en expansion som sammankopplar befintliga spelare kan vi stärka spelarna, växa varumärket, antal spelare och intäkterna ytterligare.  

Wurm Online jämförelsesiffror

Försäljning 2022 - nov. 2023 nov. Förändring %
Total (ca.) 1 552 630 kr 1 667 197 kr 7,38%
Spelare 2022-11-30 2023-11-30 Förändring %
Aktiva spelkonton 9587 10465 9,16%
Premiumspelare 4480 4671 4,26%
Dagliga inloggningar 2415 2499 3,48%

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Elmgren
VD
Game Chest Group AB (Publ)
krister.elmgren@gamechestgroup.se


read release

Ökad försäljning och fler spelare för Wurm Online