Investor relations
Press release

2024-05-13 11:37:52

Tillägg till årsredovisningen: revisionsberättelse

Report this content

Revisionsberättelsen kan ses tillsammans med årsredovisningen via de bifogade filerna i detta pressmeddelande samt på vår webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Elmgren
Styrelseledamot
Game Chest Group AB (Publ)
krister.elmgren@gamechestgroup.se


read release

Tillägg till årsredovisningen: revisionsberättelse