Investor relations
Press release

2020-12-22 13:47:16

Game Chest intensifierar arbetet med influencers

Game Chest har under december månad intensifierat arbetet med influencers. Som tidigare kommunicerats har bolagets marknadsföring genom influencers varit den mest framgångsrika marknadsföringsmetoden.

Vintertid är en viktig period för bolaget då allt fler är lediga och spelar datorspel. Bolaget har därmed under den senaste tiden intensifierat arbetet med influencers. Game Chest har ingått ett samarbete med en partner som når hundratals influencers i norden och som kommer hjälpa Game Chest att marknadsföra bolagets olika plattformar, däribland FridayPlays och Wurm Online.

Urval av influencers som Game Chest har samarbetat med under december:
https://www.twitch.tv/elina
https://www.youtube.com/c/subscribe
https://www.twitch.tv/polysypher
https://www.twitch.tv/pojken
https://www.twitch.tv/danexert

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Game Chest intensifierar arbetet med influencers