Investor relations
Press release

2021-03-18 15:54:06

VD uppdaterar om verksamheten

Med anledning av den stora ökning av nya aktieägare presenterar bolaget en genomgång över Game Chest koncernen.

Under år 2019 noterades Game Chest Group på börsen med syftet att vara ett innovativt tillväxtbolag inom gaming och e-sport. Bolaget hade redan då en tanke om att skapa marknadsrevolutionerande produkter som skulle skapa ett stort brus på marknaden och som skulle ge våra kunder helt nya upplevelser både vid nyttjandet av produkten men också på den köpresa som våra kunder gjorde vid köp av oss. Bolaget ville vara lite annorlunda, lite snabbare och lite bättre än andra bolag inom vår nisch. Med oss i portföljen hade vi två plattformar utan någon direkt korrelation med varandra och vi hade inte några partnerskap eller samarbete med externa kreatörer och influensers. Vår marknadsföringspotential hade en hel del potential kan man säga. Vår målsättning sedan dess har varit att skapa en stabil grund utifrån vilken vi kan växa bolaget och skapa ett värde för våra aktieägare utan alltförstora utspädningar i ägandeförhållande. En av våra målsättningar var att vi skulle visa att vi kunde bli kassaflödespositiva - det gjorde vi! En unik situation för ett bolag som vårt, vi har alltså inte bara växt, vi har också gjort det och behållit vår tighta kostandskostym.

Vi är verksamma inom en mycket spännande bransch. Den globala spelmarknaden värderades till 162,32 miljarder USD 2020 och förväntas uppgå till ett värde av 295,63 miljarder USD år 2026. Detta är kolossala värden som vi med rätt approach kan vara en viktig spelare inom.

Idag är Game Chest ett bolag som har;

Vår edge har varit att vi ska skapa synergier mellan unika funktioner i bolaget. Game Chest ska erbjuda spelförsäljning, spelutveckling, e-sport och evenemang inom sitt huvudsegment. Inom sitt stödjande segment skall man erbjuda tjänster som stödjer och bryggar de tjänster som finns i huvud segmentet.

Vår strategi är super tydlig, vi ska skapa ett växande och skalbar affärsmodell som med vår låga kostnadsbas får en accelererande lönsamhet.
 

Game Chests unikt starka spelportfölj består av bland annat 

Vi har sedan starten av bolaget fokuserat mycket på vår lönsamhet och att kunna påvisa att vi kan växa organiskt med bibehållen lönsamhet. Idag är Game Chest ett innovativt tillväxtbolag som står på flera olika intäktsben och som har visat att vår diversifiering både lönar sig och skapar en lönsamhet. När vi blickar framåt ser jag att vi kommer att kunna växa på de flesta av våra plattformar och med generellt växande marknad så kan vi ta marknadsandelar på flera nischmarknader där efterfrågan på flera av våra plattformar växer.

För att säkerställa tillväxt har vi nu startat ett samarbete med Trigger Company, ett bolag som var med Paradox när de växte som mest. Paradox gick från ett par hundra miljoner till över miljarden i omsättning under sitt samarbete med Trigger Company som bistod med den digitala marknadsföringsstrategin för bolaget. Jag är övertygad om att vi kommer att ha stor nytta av Trigger Company som har en gedigen erfarenhet inom marketing inom gaming och e-sport. Att ha dem vid vår sida är en stor konkurrensfördel.

Efter att ha lämnat vår senaste kvartalsrapport kan vi konstatera att vi är ett skuldfritt, lönsamt och växande bolag - detta är något få förunnat inom vår bransch. Vi ser fram emot att nu exekvera på vår tillväxtstrategi genom att öka antalet kunder både inom prenumeration men också på oneoff affärer. Därtill utforskar vi marknaden efter intressanta förvärv som uppfyller våra krav kring kassaflödes positivitet, digitala affärer, verksamma inom vår bransch och som passar in i vårt ekosystem som är som klippt och skuren för ytterligare kandidater att ta plats.

Dessutom ser jag fram emot att i fortsättningen kommunicera med marknaden och våra aktieägare med frekventa nyheter för att säkerställa en hög transparens och öka tilltron för verksamheten.

Mer detaljerad information finns att läsa i bolagets senaste bokslutskommuniké (https://gamechestgroup.com/storage/bokslutskommunike-2020-20762.pdf)

För ytterligare information kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé är att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com


read release

VD uppdaterar om verksamheten