Investor relations
Press release

2023-05-29 10:08:31

Delårsrapport 1 - 2023

Report this content
Flerårsöversikt koncernen Q1 2023 Q1 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 1,7 1,6 7,2
EBITDA (msek) -0,4 -0,4 -0,6
Justerat EBITDA (msek)* 0,0 ** **
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,8 -1,2 -3,3
Balansomslutning (msek) 8,2 6,2 12,2
Soliditet (%) 80,3 34,2 60,1
Resultat per aktie (sek) -0,02 -0,11 -0,30
Flerårsöversikt modern Q1 2023 Q1 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 0,6 0,5 2,2
EBITDA (msek) -0,3 0,6 -0,9
Justerat EBITDA (msek)* 0.1 ** **
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,5 -5,0 -6,4
Balansomslutning (msek) 10,6 11,7 14,3
Soliditet (%) 87,2 70,0 67,5
Resultat per aktie (sek) -0,01 -0,47 -0,58


* Exklusive kostnader i samband med ledningsbyte
** Jämförelsetal för perioden saknas.

När vi nu stänger årets första kvartal lyfter vi blicken framåt och från och med den 27 maj har vi inte bara en ny handlingskraftig VD men också en skuldfri koncern med större produktkännedom, reducerade kostnader och en närmare förvaltning av företagets bolag och produkter.

Styrelsen
Tillsammans med ordförande Ali Ghafori tillträdde jag styrelsen under mitten av föregående år. Med nytt ledarskap och genomgripande kostnadsbesparingar har vi lagt grunden för framtiden. Styrelsen arbetar under förvaltningsklockan, ett koncept utvecklat under min tid inom finanssektorn där resultatet är ett bolag i ständig utveckling med klara mål och lättkommunicerbara strategier.

Central ledning
Med ett starkare band mellan koncernens företag och produkter arbetar vi mer agilt och har samtidigt kapat kostnader för resurser i ledningsroller. Som ett led av min ambition att ha en central ledning från Stockholm tog vi hem all förvaltning av Code Club AB och slutfört ett inkråmsförvärv av vårt engelska dotterbolag Game Chest UK.

Justerat EBITDA
Kvartalet tyngs av kvarstående kostnader för interna och externa ledningsroller och jag vill med ett justerat EBITDA ge en indikation på bolagets reella prestanda. Som jag tidigare kommunicerat tar vi lärdom av det förgågna och det är först när marken är bördig man sår frön. Det är nu vi kan göra skillnad.

Nästa steg
Under det första, andra och tredje kvartalet kommer vi att koncentrera oss på Wurm Online, här finns möjlighet att öka intäkterna inte bara från vårt starkaste ben utan för koncernen i helhet. Med ökat fokus på spelmekanit, marknadsföring och storytelling är Wurm Online inte enbart en intäktskälla utan ett varumärke vi ska ta till nya nivåer. Under andra kvartalet börjar vi rulla ut nya in-game produkter och tjänster, en ny varumärkesprofil och en webbplats som binder samman communityn vilket möjliggör för ökade intäkter och ökad exponering.

Med det sagt, och som jag alltid säger…
Upp till bevis, nu kör vi!

För ytterligare information vänligen kontakta:
Krister Elmgren
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Delårsrapport 1 - 2023