Investor relations
Press release

2024-03-15 09:32:00

Game Chest Group påbörjar in-house utveckling av spel och presenterar integrationssystemet izi.

Report this content

Som en del av vår tillväxtstrategi har vi utvecklat izi för att erbjuda gaming-upplevelser med unika värdeerbjudanden. Med erfarenheter från Wurm Online, PaaS och finansiella Data Warehouse såg vi behovet av att effektivisera utvecklingsprocessen genom att avskilja spelutvecklingens integrationspunkter i tre distinkta block.

Genom att separera våra integrationer öppnas möjligheten att utveckla våra tre utvecklingsblock både parallellt och i symbios med separata team. Resultatet blir en kraftfull och intuitiv utvecklingsprocess där varje utvecklare arbetar i rätt domän. Ett sätt för oss att rekrytera domänspecifika utvecklare med kortare inlärningsprocesser, samtidigt som vi säkerställer att rekryteringar bidrar till tillväxten.

Med izi sammankopplar vi händelser i realtid mellan spelmotorn, AI och webben, vilket öppnar upp möjligheterna för spel med ett unikt värdeerbjudande.

Vårt första izi-spel presenteras under mars månad 2024, ett spel i kategorin “Mobile Party Games”. Spelet lanseras på Google Play Store och Apple App Store under 2024 och sätter starten för vårt arbete att utöka koncernens intäktskanaler med in-house utvecklade spel. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Elmgren
VD
Game Chest Group AB (Publ)
krister.elmgren@gamechestgroup.se


read release

Game Chest Group påbörjar in-house utveckling av spel och presenterar integrationssystemet izi.